Suomen johtava toimija

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija. Olemme työskennelleet kaasuturvallisuuden hyväksi jo vuodesta 1977. Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatuisia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajärjestelmän laitteita.

Sensorex Oy:n tavoitteena on toimia kaasuturvallisuuden hyväksi. Hallitsemme työturvallisuus-, tuotanto- ja ympäristöriskejä sekä minimoimme ympäristöhaittoja. Saavuttaaksemme tavoitteemme kehitämme jatkuvasti kaasunvalvontaratkaisuja ja niitä tukevia teknisiä järjestelmiä, jotka soveltuvat tarkoitukseensa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kattava huoltoverkostomme varmistaa kaasunvalvontalaitteiden toiminnan ja luotettavuuden niiden koko elinkaaren ajan. Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 -standardin ja ympäristöjärjestelmämme ISO 14001:2015 standardin mukaisesti.

Kaasuvalvonta

Kaasunvalvonnalla varmistetaan kohteen turvallisuus mittaamalla ilmassa olevien kaasujen pitoisuuksia. Kaasunvalvonta tapahtuu tyypillisesti kaasunilmaisimia hyödyntäen. Laitteet ilmaisevat kaasujen läsnäolon ja pitoisuuden ilmassa.

Kaasunilmaisimissa käytetään uhkana olevasta kaasusta riippuen erilaisia mittaustekniikoita ja mittakennoja. Kaasunilmaisimien avulla ylläpidetään turvallisuutta siten, että ilmaisimet havaitsevat myrkylliset ja palavat kaasut sekä varoittavat mahdollisesta happivajeesta.

Kaasunilmaisimet liitetään osaksi kiinteistöautomaatiolaitteistoa tai yhdistetään erilliseen kaasunvalvontakeskukseen. Yhdessä hälytyslaitteiden kanssa ne muodostavat kaasunvalvontajärjestelmän.

Kaasunvalvontalaitteet ja -järjestelmät turvaavat useita erityyppisiä kohteita:

  • Ihminen: räjähdysvaaralliset pitoisuudet, happivaje, myrkylliset kaasut
  • Ympäristö: ympäristölle vaaralliset aineet, räjähdysvaara
  • Kustannukset: tarpeenmukainen ilmanvaihto/ilmastoinnin ohjaus, vahinkotilanteet

Kuulumme pohjoismaiseen NGdg ketjuun