Kaasulista

Alla on listattu joukko yleisimpiä tarkkailua vaativia kaasuja riskitekijöineen ( Ex = Räjähdysvaarallinen kaasu, Tox = Myrkyllinen kaasu ). Listasta löytyy myös kunkin kaasun valvontaan sopiva anturi. Kaasulistan pdf-muodossa saat ladattua täältä: Kaasulista ja HTP-arvo julkaisun täältä. HTP-arvot:

KaasuKaavaTIHEYS ILMA=1LEL %ExToxHTP
8h
HTP
15min
Ammoniakki NH3 0,59 16,0 X X 20 50
Asetooni C3H6O 2,01 2,2 X X 500 630
Asetyleeni C2H2 0,90 2,4 X -- -- --
Bentseeni C6H6 2,70 1,3 X X -- --
Etanoli C2H6O 1,59 3,3 X X 1000 3000
Eteeni C2H4 0,97 2,4 X X 200 --
Etyleenioksidi C2H4O 1,52 2,7 X X 1 --
Fosfiini PH3 1,17 1,8 X X 0,1 0,2
Fosgeeni COCl2 3,42 -- -- X 0,02 0,05
Happi O2 1,10 -- -- -- -- --
Hiilidioksidi CO2 1,52 -- -- X 5000 --
Hiilimonoksidi (Häkä) CO 0,97 12,5 X X 20 75
Kloori Cl2 2,45 -- -- X -- 0,5
Klooridioksidi ClO2 2,33 10,0  0,1 0,3
Kloorivety HCl 1,26 -- -- -- 5
Ksyleeni C8H10 3,67 1,0 X X 50 100
Metaani(maakaasu) CH4 0,55 4,4 X X 1000 --
Metanoli CH4O 1,11 5,5 X X 200 250
n-Butaani C4H10 2,01 1,5 X 800 1000
n-Heksaani C6H14 2,98 1,1 X 20 --
n-Heptaani C7H16 3,46 1,1 X X 300 500
n-Pentaani C5H12 2,49 1,1 X X 500 630
Otsoni O3 1,66 -- -- X 0,05 0,2
Propaani C3H8 1,52 2,2 X X 800 1100
Rikkidioksidi SO2 2,21 -- -- X 0,5 1
Rikkivety H2S 1,18 4,3 X X 5 10
Styreeni C8H8 3,60 1,1 X X 20 100
Syaanivety HCN 0,70 5,6 X X 0,9 4,5
Tolueeni (liuottimet) C7H8 3,18 1,2 X X 25 100
Typpi N2 0,97 -- -- -- -- --
Typpidioksidi NO2 1,59 -- -- X 0,5 1
Typpioksidi NO 1,04 -- -- X 2 --
Vety H2 0,07 4 X -- -- --

Sensorex Oy

Karhutie 1
FI-21220 Raisio
Finland

Puhelin