KIINTEÄT KAASUNILMAISIMET

SX200 -SARJA

Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet happitason ja hiilimonoksidipitoisuuden valvontaan.

SX200/O2 (happi)
SX213F (hiilimonoksidi)

EX-TILAN ILMAISIMET

Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX).

iTrans2
OLCT – sarja
Meridian
Detcon – sarja
Simtronics GD10P / GD10P CO2
Crowcon Xgard Bright
Crowcon XgardIQ


 

SX400 -SARJA

Pitkäikäiseen kustannustehokkaaseen puolijohdetekniikkaan perustuvat kaasunilmaisimet luotettavaan kaasunvalvontaan useisiin eri kohteisiin.

SX402 (liuotinaineet)
SX422 (ilmanlaatu, pakokaasu)
SX452 (kylmäaineet)
SX482 (ammoniakki)

KYLMÄTILOJEN ILMAISIMET

Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet kylmäaineiden, myrkyllisten ja palavien kaasujen valvontaan.

MGS-410
MGS-450
MGS-460
MGS-550
MGS-402
MGS-408

 

SX900 -SARJA

Katalyyttimittakennolla varustetut kaasunilmaisimet räjähdysvaaran ja räjähdysvaarallisten hiilivetyjen ilmaisemiseen.

SX912 (eteeni)
SX917 (palavat kaasut, %LEL)

 

MUUT ILMAISIMET

Kiinteästi asennettavat ilmaisimet CO2, hapen, palavien ja myrkyllisien kaasujen ilmaisemiseen.

CTX 300 (Happi, hiilidioksidi, kylmäaineet, myrkylliset kaasut)
OLCT10 (Happi-, palavat, myrkylliset tai kylmäainekaasut)
SX 300 sarja (CO2, CO2/CO)

GAM5 -SARJA

Kaasunvalvonta- tai kiinteistöautomaatiokeskuksiin liitettävät kaasunilmaisimet releulostulolla.

GAM-5/cat (palavat kaasut, %LEL)
GAM-5/F (hiilimonoksidi)
GAM-5/VOC (ilmanlaatu)
GAM-5/120 (pakokaasu)
GAM-5/150 (kylmäaineet)
GAM-5/180 (ammoniakki)

Sensorex Oy

Karhutie 1
FI-21220 Raisio
Finland

Puhelin