Kiinteät kaasunilmaisimet

Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet valvovat työympäristön ja henkilöstön turvallisuutta. Valikoimassamme on sekä normaaleissa sähkötiloissa että räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa Atex-tiloissa käytettäviä kaasunilmaisimia.

SX200 -sarja
Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet tarkkaan mittaukseen soveltuvalla elektrokemiallisella mittakennolla. SX200/O2 (happi) SX213F (hiilimonoksidi)
SX400 -sarja
Pitkäikäiseen kustannustehokkaaseen puolijohdetekniikkaan perustuvat kaasunilmaisimet luotettavaan kaasunvalvontaan useisiin eri kohteisiin. SX402 (liuotinaineet) SX422 (ilmanlaatu, pakokaasu)...
SX900 -sarja
Katalyyttimittakennolla varustetut kaasunilmaisimet räjähdysvaaran ja räjähdysvaarallisten hiilivetyjen ilmaisemiseen. SX912 (eteeni) SX917 (palavat kaasut, %LEL)
GAM5 -sarja
Kaasunvalvonta- tai kiinteistöautomaatiokeskuksiin liitettävät kaasunilmaisimet releulostulolla. GAM-5/cat (palavat kaasut, %LEL) GAM-5/F (hiilimonoksidi) GAM-5/VOC (ilmanlaatu) GAM-5/120...
EX-Tilan ilmaisimet
Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX). TELEDYNE ITRANS 2 TELEDYNE OLCT 20 TELEDYNE OLCT 60...
Kylmätilojen ilmaisimet
Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet kylmäaineiden, myrkyllisten ja palavien kaasujen valvontaan. MGS-410 kaasunilmaisin MGS-450 kaasunilmaisin MGS-460 -ETÄ...
Muut ilmaisimet
Kiinteästi asennettavat ilmaisimet CO2, hapen, palavien ja myrkyllisien kaasujen ilmaisemiseen. CTX 300 (Happi, hiilidioksidi, kylmäaineet,...

CROWCON XGARD BRIGHT / MPS-TEKNOLOGIALLA

CROWCON XGARDIQ

GAM-5 -SARJA

MGS-402 KAASUNVALVONTAKESKUS

MGS-408 KAASUNVALVONTAKESKUS

MGS-410 KAASUNILMAISIN

MGS-450 KAASUNILMAISIN

MGS-460 ETÄMALLI

MGS-550 KAASUNILMAISIN

SX200/O2 (HAPPI)

SX213F (HIILIMONOKSIDI)

SX310

SX315

SX322

SX402 (LIUOTINAINEET)

SX422 (ILMANLAATU, PAKOKAASU)