OLEMME MUUTTANEET:

KARHUTIE 1, 21220 RAISIO

KAASUTURVALLISUUDEN

AMMATTILAINEN

KAASUTURVALLISUUDEN

AMMATTILAINEN

KAASUTURVALLISUUDEN

AMMATTILAINEN

Suomen johtava toimija

Sensorex Oy on Suomen johtava kaasunvalvonta-alan toimija. Olemme työskennelleet kaasuturvallisuuden hyväksi jo vuodesta 1977. Suunnittelemme, valmistamme, edustamme ja markkinoimme laajaa valikoimaa korkealaatuisia kannettavia ja kiinteitä kaasunvalvontajärjestelmän laitteita.

Sensorex Oy:n tavoitteena on toimia kaasuturvallisuuden hyväksi. Hallitsemme työturvallisuus-, tuotanto- ja ympäristöriskejä sekä minimoimme ympäristöhaittoja. Saavuttaaksemme tavoitteemme kehitämme jatkuvasti kaasunvalvontaratkaisuja ja niitä tukevia teknisiä järjestelmiä, jotka soveltuvat tarkoitukseensa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kattava huoltoverkostomme varmistaa kaasunvalvontalaitteiden toiminnan ja luotettavuuden niiden koko elinkaaren ajan. Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 -standardin ja ympäristöjärjestelmämme ISO 14001:2015 standardin mukaisesti.

Sensorex Tuotteet

KIINTEÄT KAASUNILMAISIMET

Kiinteästi asennettavat kaasunilmaisimet valvovat työympäristön ja henkilöstön turvallisuutta. Valikoimassamme on sekä normaaleissa sähkötiloissa että räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa Atex-tiloissa käytettäviä kaasunilmaisimia.

KANNETTAVAT KAASUNILMAISIMET

Sensorexin valikoimassa on sekä kannettavia kaasunilmaisimia yksittäisille kaasuille että monikaasuilmaisimia, joilla voidaan havaita samanaikaisesti useita kaasuja.

HÄLYTYSKESKUKSET

Monipuoliset hälytyskeskuksemme toimivat laajempien kaasunvalvontajärjestelmien ytimenä. Keskukset voidaan yhdistää osaksi olemassa olevaa automaatiojärjestelmää. Ne voivat myös toimia omana erillisenä hälytys- ja valvontayksikkönä sekä ohjauskeskuksena.

HÄLYTTIMET JA TARVIKKEET

Saat meiltä hälytyslaitteet, kuten vilkut, sireenit ja muut kaasunvalvontajärjestelmien komponentit. Valikoimassamme on myös kaasunvalvontalaitteiden varaosat, kuten eri kaasujen mittakennot, suojakuoret, akut, kalibrointitarvikkeet ja muut lisävarusteet.

Kaasuvalvonta

Kaasunvalvonnalla varmistetaan kohteen turvallisuus mittaamalla ilmassa olevien kaasujen pitoisuuksia. Kaasunvalvonta tapahtuu tyypillisesti kaasunilmaisimia hyödyntäen. Laitteet ilmaisevat kaasujen läsnäolon ja pitoisuuden ilmassa.

Kaasunilmaisimissa käytetään uhkana olevasta kaasusta riippuen erilaisia mittaustekniikoita ja mittakennoja. Kaasunilmaisimien avulla ylläpidetään turvallisuutta siten, että ilmaisimet havaitsevat myrkylliset ja palavat kaasut sekä varoittavat mahdollisesta happivajeesta.

Kaasunilmaisimet liitetään osaksi kiinteistöautomaatiolaitteistoa tai yhdistetään erilliseen kaasunvalvontakeskukseen. Yhdessä hälytyslaitteiden kanssa ne muodostavat kaasunvalvontajärjestelmän.

Kaasunvalvontalaitteet ja -järjestelmät turvaavat useita erityyppisiä kohteita:

  • Ihminen: räjähdysvaaralliset pitoisuudet, happivaje, myrkylliset kaasut
  • Ympäristö: ympäristölle vaaralliset aineet, räjähdysvaara
  • Kustannukset: tarpeenmukainen ilmanvaihto/ilmastoinnin ohjaus, vahinkotilanteet

Kuulumme pohjoismaiseen NGDG ketjuun

Sensorex Oy

Karhutie 1
FI-21220 Raisio
Finland

Puhelin